Gagauz dili yortusunu geçirmäk uurlarında S. Baranovskiy adına liţeyindä çekettirildi geliştirilmää maasuz yortu için programa.
Bu çevredä liţeyin bibliotekacısı, gagauz dili hem literatura üüredicileri hazırladılar «Ana dilimiz — paalı dilimiz» sergi. Bu sergiya girdi bibliotekada kiyatlar, yıldönümnerini geçirän yazıcıların portretleri, gagauz yazısının istoriyasından sayfalar hem demekli sözlär

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *