Kıpçaan Semön Baranovskiyin adına liţeyin üürenicileri karşıladı Şaka gününü heptän şen. Teatrallaştırma cümbüşlärlän, porezennärlän, şen türkülärlän hem maanilärlän şennendirdilär siiredicileri. Başlankı hem gimnaziya klasların üürenicileri gösterdi sţenada gagauz hem rumun folklorun hem yazıcıların şaka yaratmalarını. Herkezi, artist olarak, etiştirdi siiredicilerä yaratmaların diil sade gülmäk uurlarını, ama derin yumorlu maanalarını da. Önderci hem yardımcı bu hazırlanmaklarda oldu gagauz dili hem literatura üüredicileri: Çavdar M. İ., Kodjebaş M. İ., Buyukli S. G, Kopuşçu E. F., İvançoglo S. İ. hem muzika ondercisi Angelçeva İ. K. Olay geçti Gagauz dili yortusunun hem kullanmak genişledilmesinin çevresindä. Yortulu ay çeketti şen!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZXRA3nvMCgG9e4HiXYQKMLJMf8mhb6pPp4FjdrNKqho8oqKkPGH19AUMxGU85SdAl&id=100010471145187

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *