Liţeyin iş planına görä, neetlän geliştirmää Programayı gagauz dilinin kullanmak sferalarını genişletmesini deyni, geçirildi olay Gagauz dili yortusuna adalı. Kurmaa deyni atmosferayı, atmaa deyni herkezini haliz gagauzluk dünnesinä, zal hem sţena donaklıydı uygun atributlarlan.

Gagauz dilindä ötän şiirlär, türkülär, monologlar, şen oyunnar dalgalandırdılar herbir siiredicinin canını, dürttülär en derin duyguları, uyandırdılar onnarın patriotik taraflarını, verdilär kolaylık candan – ürektän hodullanmaa dilimizlän hem halkımızlan. Olayın üüsek uurunu hem siirediçilerin kefini düzdü üürenicilerin gözäl, şıralı gagauzça lafetmesi.

Büük şükür etmeklär bölä üüsek uurda çalışmaklar için söleniler liţeyin gagauz dili hem literatura üüredicilerinä hem muzıka aralıklarını hazırlayan Angelçeva İ. K., Gaydarcı E. N.

Herkezinä “Saa ol!” deeriz kefimizi uygunnattırmak için!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid057f1mANwPmiRMyXCzDMLLqb87YBcdzGdkvSVYmPeRwkNjbhzz3rC3FNLhTMwVtkSl&id=100010471145187

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *