Kıran ayın 21 üüredicilär gagauz dilindä hazırladılar konţert programasını, angısı baalı Gagauziyanın 28 Yıl Dönümünnän. Üürenicilär 5-12 klaslardan hazırladılar pek meraklı konţert programasını, angısında gösterdilär gagauz halkın adetlerini, foklorunu, danslarlan, türkülärlän, angısınnar açıklȇȇrlar Gagauz Halkın istoriyasını.
Yortuda pay aldılar okulun administraţiyası, üüredicilär, aaraştırıcı bilim merkezindän — Kopuşçu M.İ., angısı baaşladı okulun bibliotekasına eni kiyatlar gagauz dilindä.
«Hiç düşünmedim, hiç sanmadım, ani bukadaradan biz islää türkü çalȇrız, islää oynȇȇrız, şiir söleeriz. İçim dalgalanȇr. Ama isteerim sölemää, ani içim dooruldu, neçin deyni görerim, ani bizim Gagauziya yaşȇȇr hem yaşayacek. Kutlȇȇrım hepsini bu büük günnän. Bu gün bizä deyni pek büük. Biz lääzım yortuları çekedelim bu gündän, neçin deyni hepsi bizim tradiţiyalar, adetlär baalı bu günnän. Olmaydı bizim avtonomiyamız, Allaa bilir, ne olaceydı şindi. Ama göreriz, ani bizim işlerimiz doorulȇr, biz ana dilimizi üüreneriz. Biraz korku alȇr, ani kaybeler gibi bizim dilimiz, ama siz gösterdiniz, ani bizim dilimiz, bizim kulturamız yaşȇȇr hem yaşayacek,» — liţeyin müdürü Uzun S.İ.
Kutlȇȇrız hepsini bu büük yortuyalan, Gagauziyanın duuma gününnän. İlerlesin bizim Gagauziyamız, kulturamız, adetlerimiz!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *